Niemand vindt in een functieomschrijving zijn ware functie.

Hoe komt het dat zorgprofessionals massaal uitvallen, terwijl juist zij van hun passie hun beroep hebben gemaakt? Komt dat misschien omdat we geneigd zijn in functies te denken, terwijl we daarmee onze ware functie vergeten?

In de zorg zijn we sterk gefocust op het werken volgens functieprofielen, protocollen en kwaliteitsstandaarden. Gek eigenlijk, dat we alle menselijke talenten weghalen uit een beroep dat zo om mensen draait.

Ik geloof dat die functieomschrijvingen, net als alle andere protocollen en standaarden, ons vaak beperken om vanuit ons volledige potentieel te functioneren. Gewoon te doen waar we goed in zijn. Vanuit die overtuiging heb ik een werkwijze ontwikkeld waarmee het talent en potentieel van de professionals in jouw organisatie weer vooraan komt te staan.

Hierdoor kan iedereen in de zorg met veel meer plezier een veel grotere bijdrage leveren aan dat waar het uiteindelijk allemaal om draait: betekenisvol leven voor de cliënt of patiënt.

En dat is echt een feestje! Doe je mee?

Zoals de vuurtoren
Haar heldere licht schijnt
En zo bootjes binnen brengt
Zo mag het zijn

– Marieke –

Kathy

“Marieke is in staat om vanuit een oprechte belangstelling, met rake vragen en zonder oordeel, een spiegel voor te houden. Daar waar we te vaak vanuit ratio handelen bewonder ik Marieke met name om voor haar vermogen zaken vanuit een innerlijke kracht te bekijken, te analyseren en waar nodig om te draaien tot iets wat veilig VOELT. Is het intuïtie of talent…? Bij Marieke zeker beide!”

Kathy Hogeboom-IJzermans,
Manager jeugd&onderwijs en economische zaken bij Gemeente Rijswijk 

It’s your light that lights the world.

-Rumi –

Niemand wordt geboren als verpleegkundige.

Zelfs de beste verpleegkundigen zijn niet als verpleegkundige geboren. Je komt hier op aarde als mens. En daarmee mag je je afvragen of je het meeste voor anderen kan betekenen als mens, of als professional in een bepaalde functie.

Van daaruit zijn het mensen die de beste zorg leveren. Hoe meer aandacht we dus geven aan mensen, hoe beter zij in staat zijn om hun werk te doen.

Dus hoe zorg je ervoor dat medewerkers in jouw organisatie meer mens kunnen zijn? De NaNea benadering bevrijdt menselijke talenten in 3 simpele stappen.

Verbeelden

~ van functiegebouw naar mensbeeld

Hoe duiden we het verschil tussen medewerkers en mensen?

Verbeelden betekent dat je je gaat voorstellen hoe meer mensgericht werken eruit zou kunnen zien.

Daarom organiseren we een aantal bijeenkomsten waarin we invoelen wat de bedoeling is van jouw organisatie, teams en medewerkers.

Als resultaat hebben we missie en visie op medewerkers en mensen die voor iedereen binnen en buiten de organisatie te begrijpen is.

Lees meer.

Vertalen

~ van mensbeeld naar werkproces

Wat moeten we loslaten om ruimte te maken voor wat we willen vasthouden?

Vertalen betekent dat je gaat begrijpen wat wel en niet werkt als je menselijke talenten meer wilt benutten.

Daarom kijken we kritisch naar de bestaande werkprocessen en hoe deze al dan niet bijdragen aan het realiseren van je nieuwe missie en visie.

Als resultaat hebben we een duidelijk plan van aanpak om het talent binnen jouw organisatie beter te gaan benutten.

Lees meer.

Verrichten

~ van werkproces naar de werkvloer

Hoe geven we daden aan de tot nu toe gesproken woorden?

Verrichten betekent dat je activiteiten uitrolt die medewerkers helpen om meer mens te zijn.

Daarom implementeren we dat wat nodig is op het gebied van o.a. leiderschap, samenwerking, talentontwikkeling en recruitment.

Als resultaat hebben we een mensgerichte organisatie waar talenten benut worden en mensen vanuit passie en betekenis hun functie vervullen.

Lees meer.

Ja, ik wil het talent in mijn organisatie benutten!

Van medewerkers naar mensen

Hoe dat je dat nou, de mens achter je medewerker met al zijn of haar talent centraal zetten? In dit gratis ebook delen 9 bestuurders, directeuren en managers binnen de zorg hun inspirerende verhaal. Vervolgens kun jij met het NaNea Talent Model aan de slag om binnen jouw eigen team of organisatie talent te gaan bevrijden!

JA, IK WIL HET EBOOK!