Het is tijd voor de potentieel gerichte organisatie