Hoe inspireer je medewerkers om hun talenten te benutten?

Wanneer je wilt dat medewerkers vrijer en autonomer hun werk vorm gaan geven, is het van groot belang om samen richting te bepalen. Bijzonder dat ook hier weer een tegenstelling voelbaar wordt: mensen worden vrij zodra je ze kaders geeft.

Hoe ontstaan die kaders? Dat doe je door met elkaar in dialoog te treden en antwoord te geven op vragen als: Waartoe zijn we hier? Waartoe bestaat onze organisatie? Waartoe besta jij en waartoe besta ik? En hoe laten we dit tot uiting komen?

Door antwoord te geven op deze vragen ontstaat een colletieve richting, alle neuzen komen dezelfde kant op. En deze richting of koers geeft mensen de kans om hun meesterschap te laten zien. “Als dit is waar we heen willen, wat kan ik vanuit mijn unieke talenten dan bijdragen?”

En als je dan met elkaar onderweg gaat, dan zul je zien dat de praktijk weerbarstiger is dan hetgeen je met elkaar hebt verbeeld. En dat is niet erg. Alle oude gedragspatronen die al in medewerkers én de cultuur van de organisatie aanwezig waren zijn dankbare instrumenten om steeds opnieuw met elkaar in dialoog te treden: “Waarom doen we dit?” De weg ontstaat immers door erop te lopen…

Van medewerkers naar mensen

Hoe dat je dat nou, de mens achter je medewerker met al zijn of haar talent centraal zetten? In dit gratis ebook delen 9 bestuurders, directeuren en managers binnen de zorg hun inspirerende verhaal. Vervolgens kun jij met het NaNea Talent Model aan de slag om binnen jouw eigen team of organisatie talent te gaan bevrijden!

JA, IK WIL HET EBOOK!